Laukimo šaltis

Sėdžiu už lango, už didelio lango, Išraižyto raštais vėjo dvelksmu, Pažvelgus pro jį tiktai šaltis aplanko, Sustingdo kūną, pasidaro baugu. Jaučiu šaltį slenkantį po kojom, Alsuojančią tylą savo užnugary, Kiekvieną naktį sulaukt rytojaus, Tai šventė žavingiausia mano širdy. Daugiau…

Vienišas medis

Esu medžio kamienas, stoviu, laukiu, tikiu, Vėjo dvelksmo, išaušusio ryto, lengvų debesų. Kaip sunku man stovėti pakalnėj visų. Vienuj vienas – ir taip jau daug amžių esu. Kojos įklimpę giliai į kitokius laikus, Pakeisti, nuteisti kažką jau seniai per vėlu Sunku ištiesinti vingius, klaidžiausius kelius, Tik vėl smelkia skausmas sausųjų šakų. Negaliu ilgiau būti, nėra Daugiau…

Palinkėjimas

Lai būna šviesu visam pasauly, Lai šypsena aplanko visus visus, Lai randa laimė vietą po skaisčia saule, Ir gyvenimas nebus jau toks niūrus. Lai ryškiai žiba žvaigždės vakaro tamsoj, Lai atneša jos stebūklingą mintį, Lai pildosi svajonės miegojusios galvoj, Ir išmoksime geriau gyvenimą pažinti. Lai širdys gauna tą, ko nelemta turėti, Lai išdrįsta įveikti didžiausius Daugiau…

Lauko akmuo

Aš akmuo bejausmis, beskausmis, Nejaučiu jėgų, kurios mane mindo, Negalvoju kaip man reiktų jaustis Kai išduoda, nuteisia ir pravirkdo, Esu pamirštas lauko akmuo, Be teisės kovoti, gyventi ir mirti, Aš gyvas esu ir visad toks būsiu, Kentėsiu, lauksiu, ir nepražūsiu. Akmuo juk nebijo ir nejaučia nieko, Tai kam jaudintis dėl pamesto siekio? Belieka gulėti, laukti Daugiau…

Rasos lašelio palytėtas…

Rasos lašelio palytėtas, Vakaro žaros paguostas, Eisiu dangum per baltas pievas Sutikt tavęs, kur senas uostas. Paimsiu tavo ranką tyliai, Pažvelgęs į žibančias akis. Ir eisim ten kur dangus žemę myli, Išgirsti tai, ką vėjas pasakys. Ant pasaulio krašto, vėjui kuždant, Išklausę maldą virpant širdyje, Užsidegė mintis tam džiaugsmui bundant Ir šypsenos nuspindo danguje. Skambėk, Daugiau…

Rašykime lietuviškai arba sulietuvinkime Lietuvą

Pateiksiu keletą įdomių faktų, kodėl tai svarbu: •    Kiekvienais metais daugėja žmonių, kurie yra pamiršę lietuvių kalbos sintaksę, gramatiką, kalbos kultūrą. •    Vaikai ir jaunimas, naudodamasis kompiuteriu, naudoja angliškąją klaviatūrą. Bent 70% jie rašo „šveplai“, t.y. nenaudoja lietuviškųjų raidžių. •    Bendraudami internete dauguma žmonių skuba, tingi naudoti lietuviškas raides, trumpina žodžius, vartoja slengą, sulieja į Daugiau…

1 5 6 7 8 9